Bc. Filip Turčáni, LL.M.

Bc. Filip Turčáni, LL.M.

Junior Lawyer
E-mail: ftu@uepa.cz

Jazyky

  • Čeština
  • Angličtina
  • Nemčina

Vita

  • Narodený v Prahe
  • Od roku 2011 Štúdium na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni
  • 2015 – 2016 Právnická fakulta na Univerzite v Pasove
  • 2016 – 2017 Stáž v advokátskej kancelárii na Malte
  • 2017 Stáž vo Fínsku
  • Od októbra 2017 junior lawyer v UEPA

Filip Turčáni je junior lawyer v UEPA. Medzinárodné skúsenosti získal pri dvojročnom študijnom pobyte na Právnickej fakulte Univerzity v Pasove v Nemecku, kde následne získal titul LL.M. z občianskeho práva. Svoje študijné skúsenosti tiež prehĺbil stážou v jednej z tunajších advokátskych kancelárií.

Filip tiež absolvoval pracovnú stáž v rámci programu Erasmus v advokátskej kancelárii na Malte a v rámci programu STEP pracoval vo Fínsku pre inštitúciu zaoberajúcu sa sociálnym zabezpečením, kde sa venoval európskemu právu sociálneho zabezpečenia.

Filipov materský jazyk je čeština, ďalej hovorí plynulo anglicky a nemecky.